KALİTE GÜVENCESİ / KALİTE KONTROL ANLAYIŞIMIZ

SEVEN YATIRIM İNŞAAT A.Ş. olarak kalite politikamız, kendi bünyemizde oluşturduğumuz şirketimize ait dünya standartlarındaki kalite kontrol programımıza harfiyen uymak ve bu programın gereksinimlerinin ve müşterilerimizin ihtiyaçlarının, her bir projemizde karşılanmasını garanti altına almaktır.

SEVEN YATIRIM İNŞAAT A.Ş. olarak yönetimimiz, müşterilerimizin istek ve beklentileriyle uyumlu hizmetleri sağlamak amaçlı odaklanmıştır. Bu maksatla şirket çalışmalarımızın her bir noktasında, gerek şantiye gerek ofis çalışmalarımızda, SEVEN YATIRIM İNŞAAT A.Ş. bünyesinde oluşturduğumuz Kalite Kontrol Programı’mızı (KKP) düzenli bir şekilde uygularız.

Her şantiyemizde bulunan tüm Kalite kontrol personellerimiz, bünyemizde oluşturduğumuz Kalite Güvencesi/ Kalite Kontrol Programları’nın (KG/KK – QA/QC) geçerli Kalite Sistemleri’ne uygun biçimde belgelenmesinden sorumludur.

Şirketimizin KG/KK programının nihai hedefi, geçerli Kalite Sistemi’nin belirlediği kalite standartlarına tamamen uyum sağlamak veya bu standartların üstüne çıkmaktır.

Şirketimizdeki işleyiş şekli:

İlgili şantiyedeki personellerimizin, günlük / haftalık / aylık raporları şantiye ortamında oluşturup, üst yönetime sunumlar halinde aktarmasıyla başlar.
Bu raporlar ve sunumlar sayesinde, oluşabilecek herhangi kalite kontrol sorunlarını erkenden tespit etmek, gerekirse işi durdurmak, çözüm önermek ve bu çözümleri teyit etmek, kalite kontrol personellerimizin sorumluluk çerçevesi içerisinde yer almaktadır.

Tüm taşeronlarımızın ve tedarikçilerin kalitesi, ilgili şantiyedeki kalite kontrol personelimizin ve ilgili Proje Müdürü’nün ortak sorumluluğudur.

Tüm projeler önce İŞ GÜVENLİĞİ, daha sonra KALİTE, ZAMAN ÇİZELGESİ ve hedeflenenin üzerinde İŞ PERFORMANSI gözetilerek gerçekleştirilir.