Çalışanlarımızın evlerine ve ailelerine güvenli bir şekilde kavuşmaları, şirketimizin birincil amacıdır.

SEVEN YATIRIM İNŞAAT A.Ş. olarak, inşaat endüstrisinde saygın bir firma olmamızı büyük ölçüde, uyguladığımız güvenlik programına borçluyuz. Çalışanlarımızın güvenliğini yaptığımız bütün projelerimizde ilk sırada tutarız. Her şantiyedeki güvenlik personellerimizin yetkileri, şantiye şefi, proje müdürü dahil, şantiye ortamında bulunan bütün çalışanlarımızın üstündedir. Hiç bir işin insan hayatından daha önemli olmadığını, her bir çalışanımıza vurgular, kazasız bir iş alanı oluşturmakta kendimizi sorumlu tutarız.

Şantiyemizdeki en alt kademedeki işçiden en üst kademedeki yöneticiye kadar, Güvenlik eğitimlerimizi kesin bir şekilde uygularız. Bu eğitimler olmadan, şantiye ortamında hiç bir çalışanımızın görev alması söz konusu olamaz.

İş güveliği kapsamında, inşaat işleri birinci dereceden tehlikeli iş sınıfına girer ve bunun sorumluluk bilincinde olmak, ve bu sorumluluğu çalışanlarımıza aktarmak, SEVEN YATIRIM İNŞAAT olarak kendimize zorunlu gördüğümüz birincil görevimizdir.

Üretim faaliyetlerimizi en yüksek düzeyde yürütürken; ana hedeflerimizin başında çalışanlarımızın mesleki iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirme konuları gelir.


Şantiyelerimizdeki işleyişi:

İşe başlayacak olan personelimiz, ilk mesaisini gerekli güvenlik eğitimini alarak başlar. Yapılacak işler hakkında gerekli bilgiler, ilgili güvenlik görevlileri tarafından çalışanlara anlatılır ve alınması gereken tedbirler hakkında yaptırımlar uygulanır.

Bu eğitimlerde ana başlıklar,
-Önleyici faaliyetler ile iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılması
-İSG konularına ilişkin olarak sürekli iyileştirme,
-Yürürlükte olan İSG mevzuatına, idari düzenlemelere ve kayıtlı kuruluşların şartlarına kesinlikle uymak,
-Şirket personeli ve taşeron çalışanlarını; İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak için eğitim vermek,
-Şartlarına uygunluğu sağlamak amacıyla İSG politikalarının periyodik olarak gözden geçirilmesi ile devam eder.