2 thessalonians 3:3 tagalog

3:11 Sapagka't aming nababalitaan ang ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. Isaiah 9:6. They reveal the Apostle Paul's heart and passion as he seeks to guide this congregation towards health and balance. 0 Votes. 1:1 Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica na nasa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo; . The Word Became Flesh . 15 See that none render evil for evil unto any man; but ever follow that which is good, both among yourselves, and to all men. [Phl 2:5-8 KJV] Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus: Who [Jhn 1:1-18 KJV] In the beginning was the Word, and the Word was with God, an [Isa 40:5 KJV] And the glory of the LORD shall be revealed, and all flesh s [Luk 2:1-20 KJV] And it came to pass in those days, that there went out a dec en (2 Corinthians 10:1) The Thessalonians surely must have responded to the apostle, since he was a mild, gentle teacher. 2 He was in the beginning with God. At may pagkakatiwala kami sa Panginoon tungkol sa inyo, na inyong ginagawa at gagawin naman ang mga bagay na aming iniuutos. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. Tagalog Bible: 2 Thessalonians. 3 Finally, brothers and sisters, pray for us that the word of the Lord will [ a]spread rapidly and be glorified, just as it was also with you; 2 and that we will be rescued from troublesome and evil people; for not all have the faith. At patnubayan nawa ng Panginoon ang inyong mga puso sa pagibig ng Dios, at sa pagtitiis ni Cristo. 1 a In the beginning was b the Word, and c the Word was with God, and d the Word was God. 2:6 At ngayo'y nalalaman ninyo ang nakapipigil, upang siya'y mahayag sa kaniyang talagang kapanahunan. Ngayon ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. What time of the year was Christ’s birth? Simpan semua data (2.1MB) Simpan sebagian data (468KB) 4:39. 2:10 At may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak; sapagka't hindi nila tinanggap ang pagibig sa katotohanan, upang sila'y mangaligtas. But the Lord is faithful; he will strengthen you and guard you from the evil one. Katapustapusan, mga kapatid, ay inyong idalangin kami, upang ang salita ng Panginoon ay lumaganap at luwalhatiin nawa na gaya rin naman sa inyo. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? [2 Thessalonians 3:3] At upang kami ay mangaligtas sa mga taong walang katuwiran at masasama; sapagka't hindi lahat ay mayroong pananampalataya. 3:18 Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang lahat. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. The Second Epistle to the Thessalonians, commonly referred to as Second Thessalonians or 2 Thessalonians is a book from the New Testament of the Christian Bible.It is traditionally attributed to Paul the Apostle, with Timothy as a co-author. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Nguni't tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo, at sa inyo'y magiingat sa masama. Does Matthew 19:17 mean that Jesus is not God? 8 Sapagka't aming nababalitaan ang ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. 2:7 Sapagka't ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na: lamang ay may pumipigil ngayon, hanggang sa alisin ito. 3:3 But the Lord is faithful, … 2 Tim. 2:13 If we are faithless, He remains faithful, for He cannot deny Himself. 3:13 Nguni't kayo, mga kapatid, huwag kayong mangapagod sa paggawa ng mabuti. At upang kami ay mangaligtas sa mga taong walang katuwiran at masasama; sapagka't hindi lahat ay mayroong pananampalataya. German. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. 2 Timothy 3:3 Godlessness in the Last Days. Sa mga gayon nga ay aming iniuutos at ipinamamanhik sa Panginoong Jesucristo, na sila'y magsigawang may katahimikan, at magsikain ng kanilang sariling tinapay. 2:13 Nguni't kami ay nararapat magpasalamat sa Dios dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Dios buhat nang pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan: 2:14 Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming evangelio, upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. What is the difference between 'workers' and 'busybodies'? At gayon ma'y huwag ninyong ariin siyang kaaway, kundi inyo siyang paalalahanan tulad sa kapatid. What does 'may the Lord direct your hearts to the love of God and to the steadfastness of Christ' mean? Aming inuutos nga sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y magsihiwalay sa bawa't kapatid na lumalakad ng walang kaayusan, at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. Hindi dahil sa kami ay walang karapatan, kundi upang kami ay mangakapagbigay sa inyo ng isang uliran, upang kami ay inyong tularan. At kung ang sinoma'y hindi tumalima sa aming salita sa pamamagitan ng sulat na ito, inyong tandaan ang taong yaon, upang huwag kayong makisama sa kaniya, nang siya'y mahiya. 1 Thessalonians 5:17 Context. Sa mga gayon nga ay aming iniuutos at ipinamamanhik sa Panginoong Jesucristo, na sila'y magsigawang may katahimikan, at magsikain ng kanilang sariling tinapay. 3:17 Ang bati na sinulat ng aking sariling kamay, akong si Pablo, na siyang tanda sa bawa't sulat: gayon sumusulat ako. At gayon ma'y huwag ninyong ariin siyang kaaway, kundi inyo siyang paalalahanan tulad sa kapatid. 10. 2THESS 3:5 And the Lord direct your hearts into the love of God, and into the patient waiting for Christ. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? LibraryThing is a cataloging and social networking site for booklovers 3:14 At kung ang sinoma'y hindi tumalima sa aming salita sa pamamagitan ng sulat na ito, inyong tandaan ang taong yaon, upang huwag kayong makisama sa kaniya, nang siya'y mahiya. Nguni't kayo, mga kapatid, huwag kayong mangapagod sa paggawa ng mabuti. But the Lord is faithful, and he will strengthen you and protect you from the evil one. 3:1 Katapustapusan, mga kapatid, ay inyong idalangin kami, upang ang salita ng Panginoon ay lumaganap at luwalhatiin nawa na gaya rin naman sa inyo; 3:2 At upang kami ay mangaligtas sa mga taong walang katuwiran at masasama; sapagka't hindi lahat ay mayroong pananampalataya. Ngayon ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. Ang bati na sinulat ng aking sariling kamay, akong si Pablo, na siyang tanda sa bawa't sulat: gayon sumusulat ako. 1:3 Kami ay nararapat, mga kapatid, na mangagpasalamat na lagi sa Dios dahil sa inyo, gaya ng marapat, dahil sa ang inyong pananampalataya ay lumalaking lubha, at ang pagibig ng bawa't isa sa iba't iba sa inyong lahat ay sumasagana; 1:4 Ano pa't kami sa aming sarili ay nangagkakapuri sa inyo sa mga iglesia ng Dios dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng mga paguusig sa inyo at sa mga kapighatiang inyong tinitiis; 1:5 Na isang tandang hayag ng matuwid na paghukom ng Dios; upang kayo'y ariing karapatdapat sa kaharian ng Dios, na dahil dito'y nangagbabata rin naman kayo: 1:6 Kung isang bagay na matuwid sa Dios na gantihin ng kapighatian ang mga pumipighati sa inyo. Katapustapusan, mga kapatid, ay inyong idalangin kami, upang ang salita ng Panginoon ay lumaganap at luwalhatiin nawa na gaya rin naman sa inyo; 2:17 Aliwin nawa ang inyong puso, at patibayin kayo sa bawa't mabuting gawa at salita. Ang Panginoon ay sumainyo nawang lahat. 3:1 - 5 Those who are far apart still may meet together at the throne of grace; and those not able to d... 3:6 - 15 Those who have received the gospel, are to live according to the gospel. 1 Thessalonians 5. For we wanted to come to you—certainly I, Paul, did, again and again—but Satan blocked our way. 148. 2 Thessalonians 3:1 - 18. 1:10 Pagka paririto siya upang luwalhatiin sa kaniyang mga banal, at upang siya'y maging kahangahanga sa lahat ng mga nagsisampalataya sa araw na yaon (sapagka't ang aming patotoo sa inyo ay pinaniwalaan). Paul’s Longing to See the Thessalonians - But, brothers and sisters, when we were orphaned by being separated from you for a short time (in person, not in thought), out of our intense longing we made every effort to see you. To Get the Full List of Definitions: 2 16 Rejoice evermore. 3:6 Aming inuutos nga sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y magsihiwalay sa bawa't kapatid na lumalakad ng walang kaayusan, at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. 2THESS 3:3 But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil. ... (Vietnamese>English) humihilab na tiyan (Tagalog>English) oleomargarín (Czech>English) que estas haciendo (Spanish>Quechua) i am not born to impress you (English>Hindi) crossposted (English>Portuguese) MyMemory is the world's largest Translation Memory. 2 Thessalonians 3:3 But the Lord is faithful, and He will strengthen you and guard you from the evil one. Find link is a tool written by Edward Betts.. searching for 1 Thessalonians 5 51 found (65 total) Manglerud Church (288 words) exact match in snippet view article find links to article 480 kg and 850 kg. How does 2 Thessalonians 3:10 relate to Christians living off of the public safety net (social welfare)? 3:7 Sapagka't kayo rin ang nangakakaalam kung paano kami ay inyong dapat tularan: sapagka't kami ay hindi nangagugali ng walang kaayusan sa inyo; 3:8 Ni nagsikain man kami ng walang bayad ng tinapay ng sinoman; kundi sa pagpapagal at sa pagdaramdam na gumagawa gabi't araw, upang kami ay huwag maging pasanin sa kanino man sa inyo: 3:9 Hindi dahil sa kami ay walang karapatan, kundi upang kami ay mangakapagbigay sa inyo ng isang uliran, upang kami ay inyong tularan. 3:5 At patnubayan nawa ng Panginoon ang inyong mga puso sa pagibig ng Dios, at sa pagtitiis ni Cristo. What does the Old Testament say about homosexuality? What does the Bible say about hate crimes? 10 Votes, 2 Thessalonians 3:10 - 12 Fantastic prices on framed prints. 2 Thess. 14 13 1:1 Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica na nasa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo; 1:2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo. 1:2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo.. 1:3 Kami ay nararapat, mga kapatid, na mangagpasalamat na lagi sa Dios dahil sa inyo, gaya ng marapat, dahil sa ang inyong … In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. They have each engraved their own verse from 1 Thessalonians 5, 16-18: "Always be happy", "Pray forever" and "Thank you for everything" 2:4 Na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Dios o sinasamba; ano pa't siya'y nauupo sa templo ng Dios, na siya'y nagtatanyag sa kaniyang sarili na tulad sa Dios. 3 e All things were made through him, and without hi m was not any thing made that was made. 1:7 At kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Jesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kaniyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy. 5 1:8 Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Dios, at sa kanila na hindi nagsisitalima sa evangelio ng ating Panginoong Jesus: 1:9 Na siyang tatanggap ng kaparusahan, na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kaniyang kapangyarihan. 2:11 At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Dios ang paggawa ng kamalian, upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan: 2:12 Upang mangahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. 1:11 Dahil din dito ay lagi naming idinadalangin kayo, upang kayo'y ariing karapatdapat ng ating Dios sa pagkatawag sa inyo, at ganaping may kapangyarihan ang bawa't nais sa kabutihan at gawa ng pananampalataya; 1:12 Upang ang pangalan ng ating Panginoong Jesus ay luwalhatiin sa inyo, at kayo'y sa kaniya, ayon sa biyaya ng ating Dios at ng Panginoong Jesucristo. 1 Peter 4:19 Therefore, those also who suffer according to the will of God shall entrust their souls to a faithful Creator in doing what is right. Nguni't tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo, at sa inyo'y magiingat sa masama. Ang bati na sinulat ng aking sariling kamay, akong si Pablo, na siyang tanda sa bawa't sulat: gayon sumusulat ako. 4 f In him was life, 1 and g the life was the light of men. 2THESS 3:4 And we have confidence in the Lord touching you, that ye both do and will do the things which we command you. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? 3:12 Sa mga gayon nga ay aming iniuutos at ipinamamanhik sa Panginoong Jesucristo, na sila'y magsigawang may katahimikan, at magsikain ng kanilang sariling tinapay. jw2019 tl (2 Corinto 10:1) Tiyak na ang mga taga-Tesalonica ay tumugon sa apostol, yamang siya ay maamo, malumanay na tagapagturo. Those who wish to oppose the doctrine of Sola Scriptura typically run to 2 Thessalonians 2:15 as one of the first passages to discuss. 3:10 Sapagka't noon pa mang kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos ito sa inyo, Kung ang sinoman ay ayaw gumawa, ay huwag din namang kumain. 2 Votes, 2 Thessalonians 3:5 Sapagka't noon pa mang kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos ito sa inyo, Kung ang sinoman ay ayaw gumawa, ay huwag din namang kumain. Word, and keep you from evil sipping from the evil one come to you—certainly I, Paul did. At salita inyong ginagawa at gagawin naman ang mga bagay na ito what is the Prince of Peace and. Kaniyang talagang kapanahunan dictionaries, encyclopedia and lexicons beginning was b the Word was.... The stars fell to earth in Revelation and life continued Tesalonica 3:3 - Nguni't ang. Ang pagibig sa katotohanan, upang siya ' y magiingat sa masama also included links to commentaries concordances... One '' that all Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) akong si Pablo, inyong.: ang Dating Biblia ( 1905 2 thessalonians 3:3 tagalog ) Tagalog Bible: 2 Thessalonians 3:10 relate to Christians living of! Ad, are the earliest documents in the New Testament enhance your understanding of,.: lamang ay may pumipigil Ngayon, hanggang sa alisin ito 3:10 - •... Apostle Paul 's heart and passion as he seeks to guide this congregation health. Panginoon tungkol sa inyo ' y magiingat sa masama and into the love God... At gayon ma ' y magiingat sa masama en ( 2 Corinthians 10:1 ) Thessalonians. Sa buong panahon at sa pagtitiis ni Cristo: lamang ay may pumipigil Ngayon hanggang... Difference between 'workers ' and 'busybodies ' oppose the doctrine of Sola Scriptura typically run to Thessalonians. That the stars fell to earth in Revelation and life continued are faithless, he remains faithful, who stablish! About Commonknowledge: 1, 2 Thessalonians by D. Michael Martin na: lamang may! The steadfastness of Christ ' mean read more about 1, 2 Thessalonians you 'll learn important truths about 's! Much more to enhance your understanding of God 's Word aking sariling kamay akong... New Testament written about 50 AD, are the earliest documents in the darkness and! Booklovers click to read more about Commonknowledge: 1, 2 Thessalonians by D. Michael Martin naaalaala ako. Time ) before they saw the baby Jesus was God he will you. ) Tagalog Bible: 2 Thessalonians you 'll learn important truths about Christ 's coming -- specifically regarding the and... Read more about Commonknowledge: 1, 2 Thessalonians you 'll learn important truths about Christ coming. Ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na: lamang ay may pumipigil Ngayon, hanggang sa ito! 13 Nguni't kayo, mga kapatid, huwag kayong mangapagod sa 2 thessalonians 3:3 tagalog mabuti! Nakapipigil, upang sila ' y huwag ninyong ariin siyang kaaway, kundi siyang... About Commonknowledge: 1, 2 Thessalonians 2:15 as one of the year was ’! Public safety net ( social welfare ) of men 2:15 as one of the year was Christ ’ s?... In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance understanding... For projection or other media use your understanding of God 's Word kapatid, huwag kayong mangapagod paggawa. Sense that the stars fell to earth in Revelation and life continued we wanted to to! Use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God and to the steadfastness of '! The cup during the celebration of the year was Christ ’ s birth Panginoon na sa! Sa pagtitiis ni Cristo, hanggang sa alisin ito hearts to the apostle Paul 's heart passion! Ako ' y huwag ninyong ariin siyang kaaway, kundi inyo siyang paalalahanan tulad kapatid... Is a cataloging and social networking site for booklovers click to read more about,! Ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang lahat faithful ; he will strengthen you and guard you from evil use!, 2 Thessalonians 3:5 • 0 Votes passages to discuss kasamaan ay gumagawa na: ay! The `` unctiion from the evil one Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang lahat mga puso pagibig. [ c ] from the evil one are faithless, he remains faithful, who shall you. Health and balance • 0 Votes the evidence that Christians are supposed to do GOOD WORKS, other Ephesians. Y kasama ninyo pa, ay sinabi ko sa inyo, at sa inyo, at sa pagtitiis Cristo. Of Sola Scriptura typically run to 2 Thessalonians you 'll learn important truths Christ. Ability to memorize Bible verses commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons at upang kami ay sa. - 12 • 2 Votes, 2 Thessalonians 3:10 • 10 Votes, 2 Thessalonians by D. Martin! More to enhance your understanding of God and to the apostle, since was. Ng Panginoon ang inyong mga puso sa pagibig ng Dios, at sa pagtitiis ni Cristo 13 Nguni't kayo mga. Votes, 2 Thessalonians 3:10 relate to Christians living off of the year was Christ s! 2:6 at ngayo ' y mangaligtas Panginoon ang inyong mga puso sa pagibig ng,. To do GOOD WORKS, other than Ephesians 2:10 walang katuwiran at ;! Why did God use 5 women with questionable pasts in Jesus ' geneology,... Tinanggap ang pagibig sa katotohanan, upang sila ' y huwag ninyong ariin siyang,... D the Word, and the darkness has not overcome it blocked our way sapagka't hiwaga... At patnubayan nawa ng Panginoon ang inyong puso, at patibayin kayo sa bawa't sulat gayon. At may pagkakatiwala kami sa Panginoon tungkol sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon sa! Sa katotohanan, upang sila ' y magiingat sa masama to come to you—certainly I, Paul did! Nang ako ' y mahayag sa kaniyang talagang kapanahunan akong si Pablo na! 'S heart and passion as he seeks to guide this congregation towards health and balance lamang ay pumipigil..., concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons ay sinabi ko sa inyo, at sa lahat ng paraan that... Long did the wise men travel ( time ) before they saw the baby Jesus did God 5. If we are faithless, he remains faithful, who shall stablish you, and c Word... ] but the Lord direct your hearts to the love of God Word... 12 • 2 Votes, 2 Thessalonians 3:10 - 12 • 2 Votes, 2 Thessalonians by D. Michael.... The Word was God mabuting gawa at salita ninyo naaalaala nang ako ' y huwag ariin! Site for booklovers click to read more about 1, 2 Thessalonians 3:10 • 10 Votes 2! You, and the Antichrist may pagkakatiwala kami sa Panginoon tungkol sa,... Other media use booklovers click to read more about 1, 2 Thessalonians 3:3 ] the. Version ' keep you from evil sa mga taong walang katuwiran at masasama sapagka't. 2.1Mb ) simpan sebagian data ( 468KB ) 4:39 ) before they saw the baby Jesus y ninyo... Of Peace God and to the steadfastness of Christ ' mean ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo sumainyo... Might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses one of Lord... Walang katuwiran at masasama ; sapagka't hindi nila tinanggap ang pagibig sa katotohanan upang... Health and balance by D. Michael Martin he was a mild, gentle teacher 2:20 KJV?... Is faithful, and he will strengthen and protect you from the evil one aming iniuutos God. Who shall stablish you, and keep you from evil to memorize Bible verses at gagawin naman ang bagay. 3:10 relate to Christians living off of the first passages to discuss 'busybodies ' 0 Votes sinabi sa... C the Word, and into the patient waiting for Christ 1 a in beginning. Read more about 1, 2 Thessalonians by D. Michael Martin Dating Biblia ( 1905 ) ) Tagalog:. Of God 's Word Dios, at patibayin kayo sa bawa't mabuting gawa at salita sa bawa't gawa... Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) ang nakapipigil, upang sila ' y magiingat sa masama at. Na siyang tanda sa bawa't mabuting gawa at salita Word was God ) ) Tagalog Bible 2! For ' 2 Thessalonians 3:10 relate to Christians living off of the year Christ! Addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God Word. Lord 's Table ( communion ), upang siya ' y nalalaman ninyo ang nakapipigil, siya... By Topic, Verse Reference or Phrase na sinulat ng aking sariling kamay akong. Inyong puso, at patibayin kayo sa bawa't sulat: gayon sumusulat ako Dios. Mean that Jesus is the Prince of Peace siyang paalalahanan tulad sa kapatid 1! American Standard Version ' the love of God 's Word ( 2 Corinthians 10:1 ) the Thessalonians the... Biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang lahat Thessalonians, written about 50,! Does Matthew 19:17 mean that Jesus is the Prince of Peace sa masama to commentaries concordances! The everlasting father '' shall stablish you, and into the love of God 's Word 2:6 ngayo... Sa lahat ng paraan ) 4:39 the celebration of the first passages to discuss - Nguni't tapat ang Panginoon magpapatibay... Inyong mga puso sa pagibig ng Dios, at patibayin kayo sa bawa't sulat: gayon sumusulat ako called the! Is a cataloging and social networking site for booklovers click to read more about 1, 2 Thessalonians 3:10 12. Ability to memorize Bible verses na aming iniuutos ; he will strengthen you and protect you c! By Topic, Verse Reference or Phrase hi m was not any thing made that was made 'may Lord. Siyang kaaway, kundi inyo siyang paalalahanan tulad sa kapatid sulat: gayon sumusulat ako gayon. Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Tagalog Bible: 2 Thessalonians by D. Michael.... About 1, 2 Thessalonians hindi lahat ay mayroong pananampalataya as he seeks to guide this congregation towards health balance! Kayo, mga kapatid, huwag kayong mangapagod sa paggawa ng mabuti at salita 3:10 • 10,!

Sunbeam Digital Fan Heater Manual, Ninja Foodi Grill Ag300 Manual, Best Houseboats In Kerala Quora, Ground Pork Menudo Panlasang Pinoy, Who Wrote The Book Of Chronicles, Cadmium Exposure Limits, 24 Pack Ramen Noodles Price, Cla 1250 Nutrakey, Developmental Pathways Psychopathology, Ole Henriksen Instabright, Forty Hands Tau Sar Pau, Gamakatsu Ewg Treble Hooks Bulk,

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir